Velkommen til Synergimager®

Mennesker der trives skaber bedre resultater. Resultater og store præstationer skabt af mennesker der trives viser sig ofte som gennemtænkte og holdbare. Individets trivsel og præstationsevne kan styrkes, og når et område hos et menneske får opmærksomhed styrkes de andre områder gennem synergieffekten.

Grupper og teams der trives skaber sammen bedre resultater. Resultater og store præstationer skabt af grupper og teams bygger på individets trivsel og evne til at indgå i fællesskabet. At styrke den enkelte vil have stor effekt på detsamlede resultat.

Den seneste års forskning bekræfter at mennesker der trives og opholder sig i positive omgivelser skaber bedre resultater, de finder lettere vej gennem vanskelige udfordringer, er mere ukuelige og mindre syge. 

trivselAFSynergi opstår når I trives og drives af god energi, passion, stærke relationer og motiverende udfordringer. Det enkelte menneske trives bedst når man er engageret og har mulig for at bruge sine evner og personlige styrker.

Synergi skaber

  • Resultater
  • Innovation
  • Begejstring

Synergi er attraktivt. En virksomhedskultur der bygger på trivsel, samarbejde og udnyttelse af personlige styrker skaber bedre resultater, de finder lettere vej gennem vanskelige udfordringer, er mere ukuelige og mindre syge.

Synergi opstår når medarbejdernes styrker bliver virksomhedens vigtigste ressource. Pointen er, at virksomhedens største potentiale for udvikling og vækst er de områder, hvor I i forvejen er stærke. 

Vi kalder det synergiskabende kultur.

Synergimager® brænder for at udvikle jeres kultur og derved bidrage positivt til virksomhedens trivsel og resultat. Vi tilbyder udvikling og rådgivning til enkelt personer, teams og til virksomheder der ønsker og forventer at lykkes  med fremtidens udfordringer


Kontakt Allan Fedders og aftal et uforpligtende møde.Synergimager®/Coach & Psykoterapeut MPF Allan Fedders, tlf. 20 67 67 33. copyright SYNERGIMAGER®